top of page
LCD Video Wall.png

49" / 55" LCD Video Wall

多合一屏幕拚接

  • 工業設計,八萬小時不間斷工作,性能穩定

  • 高分辨率,高對比度,178度寬視角

  • 超窄邊設計,雙邊縫僅3.5mm

  • 採用直下式LED背光系統

  • 內置馬賽克控制器可實現圖像馬賽克顯示功能

  • 3D digital圖像處理內核,用於精確監控更多細節

  • 圖像信號增益功能,更加穩定正確的圖像控制

  • 實現圖像還原,提高系統可靠性

  • 多種信號接口,支持多種信號輸入/輸出

video wall 1.jpg
Wall mount 6 in 1.jpg
20230607_143653_edited.jpg
bottom of page